Giới thiệu

itailieu là dự án chia sẻ sách miễn phí tới cộng đồng nhằm giúp người dân Việt Nam nâng cao trình độ hiểu biết, tăng cường tính tự học góp phần phát triển dân trí cho mọi người

Bạn biết đấy muốn giỏi một lĩnh vực, ngành nghề nào trước hết bạn cần phải đọc sách, đọc tài liệu. Đọc thật nhiều sách, tài liệu về lĩnh vực của mình và các lĩnh vực khác sẽ ta mở mang thêm kiến thức, trí tuệ từ đó sẽ giúp chúng ta đi đến thành công một cách dễ dàng hơn. Bạn có thể mất tất cả nhưng trí tuệ của mình thì không, như  Benjamin Franklin một bậc vĩ nhân của nước Mỹ từng nói “Nếu một người đổ hết ví tiền vào đầu, sẽ không ai cướp nó khỏi anh ta – If a man empties his purse into his head, no one can take it from him.”

Khi đã xác định được tầm qua trọng của việc đọc sách, bạn sẽ muốn tìm một quyển sách thật hay thật phù hợp với mình vào từng thời điểm. Nhưng liệu tài liệu mà bạn đang cầm trên tay có đúng, có thật sự  hay hay không là cả một vấn đề. Tại itailieu chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn những quyển sách tài liệu tốt nhất, phù hợp cho công việc, vấn đề của bạn